Bernardo Caal Xol wint de Quetzalprijs 2019

Bernardo is leraar en Maya Q’eqchí gemeenschapsleider in Cahabón, gelegen in het noordelijk departement Alta Verapaz in Guatemala.

Meer…

Video over de klacht van AMDE en Impunity Watch tegen de Guatemaalteekse staat

AMDE, met Dorita Mirón die ook hier in België bekend is, heeft in oktober vorig jaar, samen met Impunity Watch en CUC een klacht neergelegd tegen de Guatemaalteekse staat bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in Boulder, Colorado voor de inbreuken in Santa Lucía Cotzumalguapa. Een kort filmpje van de aanklacht van 1 oktober werd door Impunity Watch gemaakt.

Dit process kan nog jaren duren, maar de internationale rechtsgemeenschap kijkt mee. En de hoofdrol wordt gegeven aan de nabestaanden zelf.

De Stichting Nuenen-Guatemala zal alle informatie, inhoud, achtergronden en het verder verloop van de internationale rechtzaak op hun site delen.

 

37ste Serge Berten herdenking

Een warme uitnodiging om mee te wandelen in Menen ter herinnering aan Serge!

Afdrukbare PDF

Guatemala in la Chispa

In la Chispa vinden we boeiende info over Guatemala :

Land van de eeuwige lente

Herdenking bij Vives in Kortrijk

Op vrijdag 26 oktober herdacht Vives oud-studenten Serge Berten en Ward Capiau die in de jaren ’80 het leven lieten in Guatemala.

Hier het artikel op HLN

Officiële inhuldiging Serge Berten Pad 19 augustus 2018

Op 19 augustus 2018 wordt het Serge Berten pad ingehuldigd in het Serge Berten Park in Menen.

Vanaf 14u begint de kindvriendelijke namiddag

Om om 15u de inhuldiging te vieren.

Wij vroegen hun de waarheid – Zij zwegen als vermoord.

Eind oktober 1997 gingen wij – familie en vrienden van Serge, Walter, Ward en Fons -, in Guatemala op zoek naar de waarheid:

Wie heeft Serge ontvoerd? En wat is er daarna met hem gebeurd?

Wie zijn de moordenaars van Walter, Ward en Fons? En wie zijn de opdrachtgevers?

Er kwam geen antwoord: de politieke leiders van het land, de rechters,…allen zwegen ze als vermoord.

Maar wij aanvaarden hun schuldig stilzwijgen niet! Toen niet, nu niet, morgen niet…hasta ver la justicia!

Vandaag verdedigt de vzw Guatebelga ( www.guatebelga.be ) onze belangen en ondersteunt onze zoektocht naar de waarheid. Wij willen u graag over de inhoud van deze blijvende samenwerking vertellen.

Daarom nodigen wij u op zondag 27 augustus  warmhartelijk uit om ons blijvend verzet tegen straffeloosheid en onrecht met u te delen, te versterken en te vieren, op een zomers  “ fiesta de traje “ in het landelijke Scheldewindeke.

In Ecuador kent iedereen de ‘ pampa mesa ‘. In Guatemala noemt men het ‘ la fiesta de traje ‘: elk een rond de tafel ( mesa ) deelt wat zij en hij aan hapklaar eten meebracht ( traje ). Het feest ( fiesta ) van de Bijbelse vermenigvuldiging van brood en vis! De lokale Wereldwinkel bezorgt ons drank.

Om 11u vertellen wij u over onze blijvende zoektocht naar de waarheid met de documentaire “ en ze zwegen als vermoord “, en een korte toelichting van getuigen van toen en nu.

Daarna vieren wij ons samenzijn, onze Vlaamse ‘ fiesta de traje ‘

De families Berten, Capiau, Voordeckers en Guatebelga kijken uit naar uw aanwezigheid in: De Rots,  op het Marktplein 5 te 9860 Scheldewindeke.

Voor meer info en/of bevestiging van uw komst, neem je best contact op via het mailadres: pampamesa@guatebelga.be  

 

De laureaat voor de Quetzalprijs 2017 is bekend.

Ter gelegenheid van de herdenking van de moord op Walter Voordeckers op 12 mei 1980, maakt Joke Scherpereel, als voorzitter van de internationale jury, vandaag de naam bekend van de laureaat voor de Quetzalprijs 2017: padre Ricardo Falla, jezuïet en antropoloog. Ricardo Falla was een goede vriend van Walter.

Walter – cura párroco “ Padre Walter “ voor de katholieke gemeenschap van Santa Lucia Cotzumalguapa  – werd vermoord door een paramilitair commando onder  bevel van generaal Fernando Romeo Lucas García, toenmalig president van Guatemala.

Omwille van zijn uitgesproken engagement met de stakende suikerrietkappers, die een menswaardig ( overlevings-)loon eisten, werd hij ‘ persona non grata ‘ voor de militaire machthebbers en hun mecenassen: de schatrijke eigenaars van de immense suikerrietplantages in de Boca Costa regio. Walter werd het slachtoffer van een barbaars regime, militair deskundig begeleid en politiek de hand boven het hoofd gehouden door de hoogste beleidsinstanties in de Verenigde Staten.

Hij was één van de tallozen die hun engagement voor de ‘ verworpenen der aarde ‘ in Guatemala,  met de dood bekochten,  heel dikwijls op een uiterst gruwelijke manier. Onder hen ook twee Vlaamse collega’s van Walter: Ward Capiau ( vermoord op 22 oktober 1981 ) en Serge Berten ( ontvoerd op 19 januari 1982 en sindsdien spoorloos ).

Hun onvoorwaardelijke solidariteit met de onderdrukten kan alleen maar achterwaarts in de tijd – de periode van de zogenoemde ‘ koude  oorlog ‘ tussen Oost en West en de half verzwegen, bloedige burgeroorlog in Guatemala – begrepen worden. Maar het is onze verantwoordelijkheid om hun solidariteit vandaag en voorwaarts in de tijd te her-talen en door te leven.

Mede daarom bestaat Guatebelga ( www.guatebelga.be ) en organiseert deze vzw de Quetzalprijs. De prijs heeft als doel de democratie in Guatemala te ondersteunen en te bevorderen. Om de twee jaar wordt de Quetzalprijs uitgereikt aan personen of organisaties die zich actief verzetten tegen de chronische straffeloosheid  en de grove schendingen van de mensenrechten in Guatemala. Het is een symbolische lofbetuiging aan personen die in Guatemala  vechten voor het respect van de multiculturele rechtstaat en de prille democratie, dikwijls op gevaar van eigen leven.

Dit jaar reikt Guatebelga op 24 oktober de Quetzalprijs uit in de Quetzalzaal van het gemeentehuis in Herent. De gemeente Herent heeft een lange en vruchtbare geschiedenis van verbroedering ( hermanamiento ) met de Q’ejchi  gemeenschappen in de noordelijke regio Cobán.

“ Na rijp beraad heeft de internationale jury beslist de Quetzalprijs 2017 toe te kennen aan Ricardo Falla, voor zijn jarenlange inzet voor de Mayavolkeren en de achtergestelde bevolking van Guatemala in het algemeen. Onder andere via zijn doorleefde aanwezigheid in de Gemeenschappen in Verzet ( CPR : Comunidades de Poblaciones en Resistencia ) tijdens de burgeroorlog. Zijn antropologische studies en geschriften proberen de kloof tussen de verschillende culturen in Guatemala te overbruggen. Tot op vandaag kleurt hij zijn priesterschap uitgesproken intercultureel in. “ ( Joke Scherpereel )

Deel deze pagina met alle vrienden en bekenden. Waarvoor dank.     

Wij herdenken Walter Voordeckers ( CICM –Scheutist )

Op 12 mei 1980 werd Walter – cura párroco “ Padre Walter “ voor de katholieke gemeenschap van Santa Lucia Cotzumalguapa  – vermoord door een paramilitair commando onder  bevel van generaal Fernando Romeo Lucas García, toenmalig president van Guatemala.

Omwille van zijn uitgesproken engagement met de stakende suikerrietkappers, die een menswaardig ( overlevings-)loon eisten, werd hij ‘ persona non grata ‘ voor de militaire machthebbers en hun mecenassen: de schatrijke eigenaars van de immense suikerrietplantages in de regio.

Walter werd het slachtoffer van een barbaars regime, militair deskundig begeleid en politiek de hand boven het hoofd gehouden door de hoogste beleidsinstanties in de Verenigde Staten.

Hij was één van de tallozen die hun engagement voor de ‘ verworpenen der aarde ‘ in Guatemala,  met de dood bekochten,  heel dikwijls op een uiterst gruwelijke manier.

Onder hen ook twee Vlaamse collega’s van Walter: Ward Capiau ( vermoord op 22 oktober 1981 ) en Serge Berten ( ontvoerd op 19 januari 1982 en sindsdien spoorloos ).

Hun onvoorwaardelijke solidariteit met de onderdrukten kan alleen maar achterwaarts in de tijd – de periode van de half verzwegen maar bloedige burgeroorlog in Guatemala en de zogenoemde ‘ koude  oorlog ‘ tussen Oost en West – begrepen worden.

Maar het is onze verantwoordelijkheid om hun solidariteit voorwaarts in de tijd te her-talen en door te leven.

Mede daarom bestaat Guatebelga  en organiseert deze vzw de Quetzalprijs. De prijs heeft als doel de democratie in Guatemala te ondersteunen en te bevorderen.

Om de twee jaar wordt de Quetzalprijs uitgereikt aan personen of organisaties die zich actief verzetten tegen de chronische straffeloosheid  en de grove schendingen van de mensenrechten in Guatemala. Het is een symbolische lofbetuiging aan personen die in Guatemala  vechten voor het respect van de rechtstaat en de democratie, dikwijls op gevaar van eigen leven.

Dit jaar reikt Guatebelga op 24 oktober de Quetzalprijs uit in de Quetzalzaal van het gemeentehuis in Herent. De gemeente Herent heeft een lange en vruchtbare geschiedenis van verbroedering ( hermanamiento ) met de Q’ejchi  gemeenschappen in de noordelijke regio Cobán.

De laureaat ( v/m ) zal op 12 mei e.k. bekend gemaakt worden.

Deel deze pagina met alle vrienden en bekenden. Waarvoor dank.

Wat bezielde Walter en Serge?

Het is belangrijk om vandaag de dag als jonge en minder jonge burgers van de 21ste eeuw, het engagement van Walter en Serge in Guatemala correct in te schatten. Het gaat immers om een engagement tot in het absurde van de dood, wat momenteel helemaal niet vanzelfsprekend lijkt. Het engagement van Walter en Serge situeert zich ten volle in het begin van de woelige jaren tachtig in Guatemala. Wat bezielde Walter en Serge toen? Laat ons maar met opzet het sterk religieus ingekleurde werkwoord ‘bezielen‘ gebruiken. ‘Bezield zijn‘ is in hart en nieren door iets of iemand gegrepen zijn. Door iets of iemand gegrepen worden die je boven je eigen grenzen uittilt, je leven dynamiseert en als het ware katapulteert in een hogere dimensie… een dimensie waarin de confrontatie met mensen die doordrongen zijn van xenofobie, onverschilligheid, schijnheiligheid, onrechtvaardigheid en machtsmisbruik ten koste van de kleine mens,…je bloed doet koken van heilige woede, je op een of andere manier dwingt om in navolging van die Jesus van Nazareth, de zweep ter hand te nemen en de farizeeërs uit de tempel te ranselen. Eenmaal in die dimensie beland, raak je als bezield mens sowieso een stuk vereenzaamd. Want door de enen word je afgeschreven als een wereldvreemde utopische idealist, terwijl je voor de anderen ( vooral voor de kleine en de grotere machthebbers ) een gevaarlijk tot staatsgevaarlijk element wordt. De historische en maatschappelijke context die er in belangrijke mate toe bijgedragen heeft dat Walter en Serge als jonge gasten met hart en ziel in die hogere dimensie werden gekatapulteerd, was de context van de bevrijdingstheologie en de bevrijdingspedagogie in het Latijns-Amerika van de zeventiger jaren van de vorige eeuw. De centrale theologische boodschap was duidelijk en radicaal: Kiezen voor het volk van God en kiezen voor de indiiduele mens als beeld van God, is resoluut de kant kiezen van de armen en verdrukten,is vechten met woord en daad voor hun waardigheid en voor hun onvervreemdbaar recht op volle menselijkheid. Een onvervreemdbaar recht dat elk mens op aarde toekomt als beeld en gelijkenis van God. De bevrijdingspedagogie en theologie kwamen niet plots en onverwacht als meteoren uit de lucht vallen. Ze ontstonden in Latijns-Amerika vanuit de behoefte en vanuit de noodzaak om een bijbelse en sociaalagogische duiding te geven aan een broeierig pre-revolutionair klimaat in het continent. Het verzet tegen de gewetenloze uitbuiting van miljoenen en miljoenen mensen stond op uitbarsten. Basta ya! Nu is het genoeg geweest! In de hoogste politieke en militaire kringen in de Verenigde Staten, – maar ook in soortgelijke kringen in Europa -, werd die revolutionaire vulkaan die op uitbarsten stond in grote delen van Latijns-Amerika, en niet in het minst in Guatemala, bewust verkeerdelijk bekeken met de bril van het ‘ koude – oorlog – denken ‘. De koude – oorlog – denkers verdeelden de mensheid simpelweg in twee blokken: het blok van de goeden en het blok van de slechten. De besten onder de goeden waren de Noord-Amerikanen die zichzelf de heilige plicht hadden toegeëigend om de vrijheid en het kapitalisme wereldwijd uit te dragen en te beschermen. De slechten waren de totalitaire communisten in de toenmalige Sovjet-Unie en hun slaafse bondgenoten. auteur: Raf Allaert – voorzitter Guatebelga vzw