Privacybeleid

U kunt onze websites vrij bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zullen we deze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1.1. Vertrouwelijke verwerking van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. We geven in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat we persoonsgegevens doorgeven aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

1.2. Doel van verwerking

Wij verwerken de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website.

1.3. Toelating voor verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u ons uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als we uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wensen te verwerken of ze willen doorgeven aan organisaties of bedrijven waar wij mee samenwerken, dan zullen wij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

1.4. Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de gegevens die we over u geregistreerd hebben in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit het bestand verwijderd worden. U kunt zich daarvoor wenden tot de webmaster van de betrokken website.