Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
1.1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Wij behouden het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.
1.2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Guatebelga. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of meedelen aan het publiek, dan moet u hiervoor onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en te gebruiken in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als we u de mogelijkheid bieden om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaren we ons tegen aanspraken van derden.
1.3. Aanbrengen van een hyperlink naar een website beheerd door Guatebelga

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van Guatebelga. De Guatebelga-website dient te worden geopend in een nieuw venster. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na onze uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van de site waar u een link naar wilt leggen.
1.4. Links naar websites beheerd door derden

De Guatebelga-website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Guatebelga controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat we de informatie op deze websites goedgekeurd hebben.