Persbericht

Persbericht 2022-06-14

Brusselse raadkamer beveelt de aanhouding van hoge regeringsleden van Guatemala van de jaren 80 en verwijst naar de kamer van inbeschuldigingstelling.


De raadkamer van Brussel deelde vandaag haar beslissing mee om de verdachten in de moord en verdwijning van de Belgische scheutisten aan het begin van de jaren 80 door te verwijzen naar de Kamer van inbeschuldigingstelling van Brussel.

Ze vaardigde ook de aanhoudingsbevelen uit voor hen, hetgeen de ernst van de gepleegde misdaden onderlijnt. Hierdoor kunnen zij, als ze worden aangehouden in het buitenland, uitgeleverd worden aan België.

De raadkamer heeft het dossier als voldoende zwaarwichtig beoordeeld voor een verwijzing en oordeelt dat voor deze internationale misdaden het hof van Assisen bevoegd is.

Hiermee staat enkel de kamer van inbeschuldigingstelling nog tussen hen en een assisenproces. De families van de slachtoffers willen in eerste instantie meer informatie verkrijgen over de precieze omstandigheden waarin de misdaden hebben plaatsgevonden.

“Een proces zou ons de kans geven om de ware toedracht te kennen van de situatie in Guatemala en de brutale onderdrukking die er nog steeds is” zegt Carlos Colson, neef van de vermoorde Walter Voordeckers.

Verder willen zij dat de daders ter verantwoording worden geroepen, met name dat zij worden vervolgd en veroordeeld voor deze feiten.

“Hiermee wordt een belangrijke stap gezet naar meer gerechtigheid voor onze familieleden, maar het is vooral ook een hart onder de riem van de Guatemalteekse bevolking” stelt Johan Capiau, broer van Ward Capiau, die werd vermoord bij een militaire wegcontrole en wiens lichaam nooit gevonden werd.

Tot slot wensen de familieleden ook hun solidariteit te betonen met de vele Guatemalteekse slachtoffers die vielen tijdens de burgeroorlog en in de periode erna.

“Door de waarheid naar boven te brengen en de daders ter verantwoording te roepen, kunnen we het engagement van onze vermoorde familieleden onderschrijven en hun werk voor de Guatemalteekse bevolking verder zinvol maken.” Stefaan Berten, broer van de verdwenen Serge Berten.