Genocidewet

1. Wetgeving

2. Rechtspraak

3. (Pers)Artikels
4. Interessante Weblinks

1. Wetgeving

In nummer 1 van het jaargang 40 (2003-2004) van Jura Falconis , het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven, staan on line alle belangrijkste wetgevende teksten met betrekking tot de wijzigingen, wetsveranderingen en uiteindelijke afschaffing van de
zogenaamde ‘genocidewet’. http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/

De oorspronkelijke wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 en op de Aanvullende Protocollen I en II bij die Verdragen, van 8 juni 1977 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1993.
Van deze wet bestaat een elektronische versie.

 

2. Rechtspraak

De rechtspraak heeft een heel belangrijke rol gespeeld in de evolutie en zelfs in de afschaffing van de genocide wet. Uiteindelijk is er in 2005 maar één veroordeling geweest op basis van deze wet (de Assisenzaak tegen de 4 van Butare), en werd deze wet meer misbruikt dan gebruikt zoals ook uit sommige persartikelen blijkt. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken: de zaak Yerodia, waarin de Belgische wet veroordeeld werd door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, wat het begin van het einde inluidde; de zaak Sharon, die een tweede golf van sterke internationale druk deed ontstaan, en de zaken tegen Bush en Franks, die de spreekwoordelijke druppel betekenden voor de V.S., en waarna de genocide wet ten dode opgeschreven was.

 

3. (Pers)Artikels

Rode Kruis Internationaal Humanitair Recht-berichten (24/03/2005): Arbitragehof doet uitspraak over ‘genocidewet’
Michael Verhaeghe (advocaat) (22/03/2004), de politieke begrafenisstoet van de genocidewet

Jura Falconis nummer 1, jaargang 40, 2003-2004 ,
(het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven)
, is volledig gewijd aan de ‘genocidewet’. Juridische specialisten staan stil bij de achtergrond, de zin, het concept, … ervan.
http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/

De Morgen (17/07/2002):
‘Aanpassingen genocidewet zorgt voor nieuwe rel met Israël’
De Morgen (17/07/2002):
‘Wetsvoorstellen handhaven filosofie genocidewet’
Het Nieuwsblad (17/07/2002):
‘Parlement metselt gat in genocidewet dicht’
De Morgen (09/08/2002):
‘Belgische genocidewet blijft op Sharons zenuwen werken’
De Weekbode (05/07/2002):
‘Serge Berten Comité onderschrijft protestbericht’
“Draagwijdte van wet herstellen”
De Standaard (15/05/2002):
‘Familieleden van slachtoffers ontmoedigd na recent arrest’
‘Parlement moet genocidewet redden”
De Weekbode (17/05/2002):
‘Serge Bertencomité sluit zich aan bij protest tegen uitholling genocidewet aan’

Jura Falconis nummer 1, jaargang 40, 2003-2004 , (het juridisch wetenschappelijk studententijdschrift van de rechtsfaculteit van de K.U.Leuven),
is volledig gewijd aan de ‘genocidewet’. Juridische specialisten staan stil bij de achtergrond, de zin, het concept, … ervan.
http://www.law.kuleuven.ac.be/jura/

Op de site van Amnesty International Nederland (www.amnesty.nl) staat een heuse een encyclopedie van de mensenrechten. In ruim 850 trefwoorden geeft deze encyclopedie beknopte informatie over rechten, schendingen, normen, verdragen, internationale organisaties, visies van wereldgodsdiensten, rechtsstelsels, belangwekkende personen, internationale vluchtelingen- en asielrecht. Termen als ‘universele jurisdictie’, ‘genocide’, ‘straffeloosheid’, … worden helder verklaard.

Advocaten Zonder Grenzen (www.asf.be) is een internationale NGO, met Belgische roots, die door middel van acties op het gebied van justitie beoogt
bij te dragen aan een meer rechtvaardige en solidaire wereld.In dit perspectief werkt ASF aan de promotie en de bescherming van de fundamentele rechten van individuen en bevolkingsgroepen.

De Liga voor Mensenrechten (www.mensenrechten.be), heeft in de eerste plaats de naleving van de mensenrechten in België als werkveld, inclusief de toepassing van de internationale rechtsregels in ons land. Ze streeft haar doeleinden na los van elke politieke of confessionele binding.
De Liga verdedigt de beginselen van gelijkheid, vrijheid en humanisme
waarop de democratische samenleving is gebaseerd.

De site van het Internationaal Strafhof in Den Haag
(International Criminal Court- ICC) http://www.icc-cpi.int/

De site van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Den Haag http://www.echr.coe.int/

De site van het Asser-Instituut in Den Haag over internationaal recht: http://www.wihl.nl