Guatemala

kaart

Surf naar volgende website om interessante politieke, sociaal-
economische en geografisch informatie te vinden:

NIS (het landenprotaal FOD economie, KMO, middenstand en energie) NIS,
BuZaNL (ministerie Buitenlandse Zaken Nederland) BuZa Nederland
BBC Profiles (country profiles –BBC news) BBC

The World Factbook of the CIA:

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.htm

Cartografische Sectie van de Verenigde Naties: kaarten en geografische informatie:

http://www.un.org/Depts/Cartographic/english/htmain.htm

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties:

http://www.undp.org/

algemene site met veel cijfergegevens over Guatemala (http://www.quetzalnet.com/)

startsite met links naar en over Guatemala (http://www.guatemala.starttips.com/)