De ongewisse terugkeer

29 januari 2012
Boek van Guido De Schrijver

Boek van Guido De Schrijver

(meer…)

Herdenking Serge Berten 2012

17 januari 2012

Serge Berten werd op 19 januari 1982

omwille van zijn inzet met en voor het volk

van Guatemala

ontvoerd in Guatemala stad

30 jaar Serge Berten

Herdenking op zaterdag 21 januari 2012 om 18.30 h.

St.Vedastuskerk (woorddienst) , Rijselstraat Menen

Optreden van het solidariteitskoor

“Vamos Pra Lutar” o.l.v. Rik Decraemer

Org. Serge Berten comité met steun van Dekenij en stad Menen

Serge blijft ons boeien. Reeds 30 jaar!

Gedurende zijn 30-jarig aardse leven, wist hij anderen te boeien. Die blijven hem op handen dragen. En wij blijven solidair met hen en hem.

Geboeid en gekluisterd zoals Serge aan het volk van Guatemala.

Info: 056/51.75.35 of germain.wermersche@skynet.be

In 1975 vertrok Serge Berten naar Guatemala.

In opdracht van Scheut.

Via de NGO Volens had hij een vrijwilligers statuut van ABOS.

Zijn opdracht aan de Costa del sur luidde: “vorming van plaatselijke leiders die met hun basisgemeenschappen zoeken naar socio-economische vooruitgang, koördinatie van bestaande gemeenschappen en vorming van nieuwe basisgemeenschappen “.

Deze opdracht heeft hij vanuit zijn sociaal-christelijke bewogenheid als mens consequent opgevat.

Volgens het VN rapport “Memoria del Silencio” – “Geheugen van de stilte” werden in deze periode (1962-1996) +- 50.000 mensen ontvoerd. (naast de meer 200.000 dodelijke slachtoffers) .

74,60 % waren Maya’s , 25,32 % Ladino’s of “halfbloeden” , 0,08 % waren anderen.

Dit laatste ogenschijnlijk kleine percentage staat toch voor +- 4.000 gevallen.

Daar is Serge één van.

Door onze inzet voor hem ondersteunen we de vraag naar rechtvaardigheid van de honderdduizenden in Guatemala.

Persbericht

17 januari 2012

GUATEBELGA LANCEERT QUETZAL PRIJS

VOOR MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN

GUATEMALA

Persbericht

(17/1/2012)

Op 19 januari 1982 verdween Serge Berten, afkomstig uit het Westvlaamse Menen en lid van de Congregatie van Scheut, op klaarlichte dag in Guatemala City, hoofdstad van het gelijknamige Midden-Amerikaanse land. Volgens getuigen werd hij door gemaskerde mannen met geweld van de straat geplukt en weggevoerd in een wagen zonder kentekens. Sinds die dag is hij nooit meer teruggezien.

Elk jaar rond deze periode herdenken familieleden, vrienden en geïnteresseerden deze gebeurtenis en eren ze gezamenlijk de nagedachtenis van Serge Berten, zijn inzet voor de armen in Guatemala in de jaren tachtig van de vorige eeuw en zijn engagement voor een betere wereld.

In 2012 is de gewelddadige ontvoering van Berten 30 jaar geleden. Op zaterdag 21 januari a.s. om 18:30 vindt in de Sint-Vedastuskerk in Menen een woorddienst plaats waarin het leven en werk van Berten centraal staan, en gedurende de rest van het jaar zullen overal in Vlaanderen activiteiten rond Guatemala worden georganiseerd.

In deze herdenkingsweek wordt ook de Quetzal Prijs voor democratie en mensenrechten in Guatemala gelanceerd, een nieuw initiatief van de vzw Guatebelga.

Familieleden dringen aan op blijvend onderzoek

Jarenlang hebben familieleden en vrienden van Serge Berten gepoogd om meer informatie te verkrijgen over de omstandigheden en de motieven van zijn ontvoering en verdwijning. Telkens vingen ze bot en werden van het kastje naar de muur gestuurd, zowel in Guatemala als in België. Uiteindelijk besloten ze in januari 2001 een klacht in te dienen bij de Brusselse onderzoeksrechter met het oog op een grondig gerechtelijk onderzoek door de Belgische justitie van de ontvoering van Serge Berten, alsook de moord op pater Walter Voordeckers, die op 12 mei 1980 in Santa Lucia Cotzumalguapa op klaarlichte dag werd vermoord. Om deze gemeenschappelijke klacht inhoudelijk en financieel te ondersteunen werd in 2001 de vzw Guatebelga opgericht (www.guatebelga.be). Sinds meer dan 10 jaar is het gerechtelijk onderzoek lopende en intussen zijn tal van gegevens naar boven gekomen.

De familieleden en vrienden van Serge Berten en Walter Voordeckers hebben steeds hun vertrouwen in de Belgische justitie behouden om meer klaarheid te brengen in de omstandigheden van de verdwijning. De laatste jaren echter lijkt het onderzoek sterk te vertragen en nog weinig vooruitgang te boeken. Daarom dringen de familieleden er bij de gerechtelijke en politieke autoriteiten in België met aandrang op aan om voldoende mensen en middelen ter beschikking te blijven stellen van het lopende gerechtelijk onderzoek. Slechts op die manier kan de waarheid over beide zaken uiteindelijk, meer dan 30 jaar na de feiten, aan het licht komen en kan hun ‘recht op de waarheid’ ten volle worden vervuld.

Guatebelga richt Quetzal Prijs voor de Mensenrechten en de Democratie in Guatemala in

Een andere doelstelling van de vzw Guatebelga bestaat erin de democratie en de mensenrechten in Guatemala te bevorderen en acties te ondernemen tegen de straffeloosheid voor schendingen van de mensenrechten in het land. Op die manier poogt Guatebelga sinds meer dan 10 jaar de band te leggen tussen de individuele gevallen van Berten en Voordeckers en het lot van de talrijke Guatemalteken die in de loop der jaren om politieke of andere redenen zijn ontvoerd, gefolterd en vermoord. Tot op vandaag zijn dergelijke praktijken schering en inslag en Guatemala staat tegenwoordig op de lijst van de meest gewelddadige landen ter wereld.

Tegen deze achtergrond heeft de Raad van Bestuur van Guatebelga in 2011 besloten de Quetzal Prijs voor Mensenrechten en Democratie in Guatemala in het leven te roepen. De quetzal is een legendarisch symbool van de inheemse volkeren uit Midden-Amerika en vandaag ook de nationale vogel van Guatemala. Het algemeen doel van de Quetzal Prijs bestaat erin de mensenrechten en de democratie in Guatemala te stimuleren, in het bijzonder door steun te verlenen aan initiatieven die de strijd tegen de straffeloosheid aangaan, de cultuur van de mensenrechten verdiepen en verantwoordelijke vormen van bestuur aanmoedigen. De Quetzal Prijs zal worden toegekend aan individuele personen of organisaties of instellingen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd tot de bevordering van de mensenrechten en de democratie in Guatemala. De prijs bestaat uit een kunstwerk dat hiervoor speciaal zal worden ontworpen door een kunstenaar. Een internationaal samengestelde jury zal de prijswinnaar selecteren en naar België uitnodigen om de prijs tijdens een officiële plechtigheid in ontvangst te komen nemen. De Quetzal Prijs zal worden toegekend op tweejaarlijkse basis en voor het eerst in 2013.

Bijkomende informatie

Voor meer inlichtingen gelieve men de website www.guatebelga.be te raadplegen of contact te nemen met de secretaris van Guatebelga, Dhr. Carlos Colson (info@guatebelga.be).